Redferencia bibliográfica de Kant

Volver a

I. Kant, Crítica de la razón pura, Dialéct. trasc., cap. 2, sec. quinta, B 512(Alfaguara, Madrid 1988, 6ª ed., p. 433).