R. Caner, ""Fugacitat eternitzada". Temps i perspectiva en els assaigs d'Adorno i Benjamin sobre Kafka" (Comprendre, 2013).